Faq Thorax Thermal Blanket

Svar på spørgsmål til Thorax Thermal Blanket

ddelig triade 1

Derfor er det vigtigt at holde den tilskadekomne varm.

Inden for de seneste år, er lægelige eksperter gennem studier og undersøgelser, blevet opmærksom på at selv mild hypotermi har indflydelse på patientens overlevelseschance.

Hypotermi, er hvor patientens legemes temperatur falder fra den normale temperatur på 37 grader til 35 grader. Kommer temperaturen yderligere ned på 32 grader eller under, er patienten dybt bevidstløs uden bevægelse eller puls.

Studierne viser følgende:

Traumepatienter er i højrisikogruppen for hypotermi. Blodtab og nedsat blodomløb på grund af muskel og nerveskader er medvirkende årsager til dødelighed, sammen med den lav udendørstemperatur.

traume7

Hypotermi nedsætter blodets evne til at koagulere, herved forøges blødningerne og patienten har større risiko for at dø på grund af indre blødninger.

Amerikanske forskningsresultater har vist, at hvis patienter under operation bliver udsat for mild hypotermi, mellem 34 – 36 grader, skulle der yderligere tilføres 16 % mere væske ved infusion.

Svenske undersøgelser viser blandt andet, at 98 % af traumepatienterne lå under 36 grader uanset årstid samt børn og ældre specielt havde svært ved at regulere temperaturen.

Ligeledes har hypotermi vist sig, at have indflydelse på patientens tilstand og påvirke mange kropssystemer, disse komplikationer, førte til at sygdoms eller skadebilledet blev kompliceret, forårsagede længere hospitalsophold, flere lidelser for patienten og øgede omkostninger.

Hypotermi, ses især ved alkoholpåvirkede, fritidsudøvere og traumeulykker.

Med et Thorax Thermal Blanket, har ambulance og rednings personalet nu større mulighed for at forebygge og behandle patienten hurtigt og effektivt på skadestedet.

1. Hvorfor er hovedet ikke helt tildækket af tæppet.

Grunden til at hovedet på patienten ikke er dækket helt til er følgende: Traumepatienter skal have mulighed for at få påsat halskrave ved immobilisering på long backboard, ligeledes skal der være mulighed for at skabe plads og arbejdsforhold til at skabe frie luftveje til (ventilering) samt observation af patient. I tilfælde af intubation, kan slidserne 4 og 5 hurtigt løsnes. Hvis man vil have mulighed for at beskytte hovedet, findes der løs hætte til Thorax Thermal Blanket. Husk, der er stort varmetab fra hovedet.

2. Hvorfor dækker tæppet ikke hele kroppen.

Tæppet er lavet efter princippet, korrekt kuldeindpakning af hypotermi patient, således at der ikke kan opstå fejlbehandling. Thorax bliver hurtigere opvarmet sammen med de store blodårer ved hals og lyske. Patienten kan herefter yderligere tildækkes med et tæppe.

3. Hvad er fordelen for ambulance personalet.

Ambulance personalet kan hurtigt indpakke patienten i stressede situationer. Tæppet kan påsættes ved liggende og stående patient selv ved dårlige vejrforhold. Tæppet frigør mere tid til observation og behandling af patienten, ligeledes er det let at påsætte overvågningsudstyr og tildække patienten igen, ligeledes kan tæppet følge patienten fra skadested til traumecenter og videre til scanning uden at patienten yderligere får varmetab ved den videre behandling.

4. Hvorfor kan tæppet ikke genbruges.

Grunden til at tæppet ikke kan genbruges, er at det er et krav fra sygehusvæsenet om bedre hygiejne. Blod fra tilskadekomne eller urenheder fra blotlagte patienter, kan være til fare for patienter og redningspersonale. Ligeledes kan det være svært og besværligt for redningstjenesten at finde tæppet igen på sygehuset, samt ved fælles indsats fra andre enheder.

5. Må ambulance personalet afgive støde på patienten, med tæppet påsat.

Ja, ambulance personalet må godt afgive stød på en patient der har hjertestop. Men brystet skal være blotlagt og personalet flyttet sig på afstand af tæppet som sædvanlig ved stødafgivelse. Stødafgivelsen foregår med jævnstrøm. Strømmen vil gå fra elektrode til elektrode. Hvis patienten har været våd, skal der selvfølgelig aftørres før elektroderne påsættes. Alufolien på tæppet er pålagt et tyndt lag lak på hver side.

6. Må tæppet bruges i CT-Scanner.

Ja, Thorax Thermal Blanket, må gerne bruges i CT-Scanner. Er blevet testet ved gennemgang af traume undersøgelse på sygehus.

7. Hvad sker der hvis en patient har tæppet på og falder i vandet.

Tæppet har positiv flyde evne, det vil ikke trække den tilskadekomne ned under vandet. Tæppet skal ikke kun regnes for at være et redningsmiddel til opdrift. Tæppet er til at forebygge og behandle hypotermi.

8. Hvor godt holder Thorax Thermal Blanket på varmen.

test ved minus

I forhold til et almindeligt folietæppe, holder tæppet over dobbelt så godt på varmen. Det er indpakningsmetode og isolerings evne, der er den helt store fordel ved dette tæppe..

Thorax Thermal Blanket, holder dobbelt så godt på varmen i temperatur. Thorax Thermal Blanket, holder dobbelt så godt på varmen i minutter.Måling er foretaget med genstand på 20 grader, der er indpakket i henholdsvis bobleplast, alm. sølvfolie og Thorax Thermal Blanket.

Therm Aid 2022