Bårebeslag til Lifepack 15

For at sikrer patienten en kvalitativ overvågning under transport, har Therm Aid udviklet et bårebeslag til defibrillator LP 15 der hurtigt kan klargøres til brug.

Bårebeslaget sikrer at patienten ikke har vægten af defibrillator på eller mellem sine ben, med risiko for at defibrillator falder af båre under ujævnt terræn. Ligeledes har personalet nu mulighed for at flytte patienten over på skadelejet med overvågningskabler fra defibrillator.

Bårebeslaget er udformet til at være fast monteret. Ved brug vippes beslaget op, beslaget er udviklet til at gå i sikker position. Sikkerhedsbånd løsnes og løftebeslag løftes over i vandret stilling. Højden på beslaget kan yderligere forøges med 17 cm. ved at trykke knappen i bund og løfte beslaget op til den går låsefunktion. Defibrillator påsættes i håndtaget, som er udformet til at hånden holdes fri af beslaget. Bårebeslaget passer til Stollenwerk båre men kan også tilpasses andre båre typer og defibrillator ved at kontakte os. Vi udvikler gerne beslaget til alle slags båretyper, hospitalsleje eller til forskellige formål.

Der er påsat krog til opsætning af intravenøse væsker.

Vægt: 2,9 kg

Må ikke bruges under kørsel i bil.

Therm Aid 2022