Nyheder

Business to business

Therm Aid, har nu været med til at udvikle produktet til andre firmaer, business-to-business. Hvis der er en god ide fra sundhedssektoren, præhospital eller firmaer der har brug for hjælp til produktudvikling, står vi gerne til rådighed.


300890 4 Eyeaid ToGo

Øjenskyllestation.

Om vinteren er det vigtigt at sikre sig, at øjenskyllestationer opbevares frostfrit i køretøjer og på uopvarmede lokationer. Øjenskyllestationen kan med fordel anvendes i områder med temperaturer helt ned til -25 graders frost. Boksen sikrer væsketemperatur på ca. 25 grader (+/- 2,5 grader) og indeholder varmelegeme med USB kabel, 12/24V stik til bil samt 240V stik.

Øjenskyllestationen indeholder 2 stk. eyeaid øjenskyl og op til 30 minutters skylletid i alt. Har LED udløbskontrol-indikator, signalerer udløb ved enten rød eller grøn blink. Boksen indeholder temperatur overvågning og LED blink indikerer hvis øjenskyllen er for varm eller for kold.


Ampulabner

Ampulåbner. Openit.

Er udviklet i samarbejde med ergonomisk konsulent og arbejdsmiljø i region syd, der ønskede et sikkert og hygiejnisk værktøj, til at åbne/knække ampuller.

Ampulåbner er mere skånsomt for fingrene, er let og hygiejnisk at anvende. Tåler rengøring med sprit, klor og andre almindelige desinfektionsmidler.


TTB7

Traumetæppe

Thorax Thermal Blanket, er nu vist i bogen ”Den præhospitale patient 2016” under kapitel 20 Traumatologi, hvor overlæge Benedict Kjærgaard fra Aalborg Universitetshospital beskriver hypotermi og behandling præhospitalt.

Traumetæppet, Thorax Thermal Blanket er vist som et smart kommercielt indpakningssystem til den præhospitale patient, i stedet for det almindelige alu-tæpper. ”Den præhospitale patient 2016” er målrettet uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler eller paramediciner.


En hånds spiseforklæde 1En hånds spiseforklæde 2

En hånds betjent spiseforklæde

En hånds betjent spiseforklæde, kaldet ”Spisekrogen” fra Therm Aid, kan nu ses ved SOSU Nord Future Lab erhvervsfaglig forskningsafdeling. SOSU Nord Aalborg På Sporet 8 A 9000 Aalborg.

Hjemmeside: http://www.sosunord.dk/futurelab/om-futurelab/

SOSU Nords Future Lab, underviser i nye sundheds og velfærdsteknologiske produkter til handicapområdet, med fokus på faglig professionel pleje, med mennesket i centrum.


TTB6

Thorax Thermal Blanket

Thorax Thermal Blanket, er nu vist som en lettere og effektiv indpaknings metode til afkølede patienter, i den nye 3. udgave af bogen ”Den akutte patient 2016”. Thorax Thermal Blanket ses under kapitel 22 der omhandler Accidentel hypotermi, af overlægerne Lars Steen Jacobsen og Benedict Kjærgaard.  Den akutte patient beskriver systematisk og rationel håndtering af akutte patienter. Målgruppen er primært medicinstuderende, unge læger og andet personale på de fælles akut modtagelser. 


Aalborg universitet. Thorax Thermal Blanket er en økonomisk gevinst for region Nordjylland og Aalborg universitetshospital.

Aalborg Universitet. School of Medicine and Health, har den 19. december 2013 afsluttet Cost-effectiveness analyse af Thorax Thermal Blanket til behandling af mild hypotermi blandt traumepatienter i ambulancetjenesten.

Rapporten viser at Thorax Thermal Blanket er en økonomisk gevinst for Aalborg Universitetshospital, i stedet for det gamle traditionelle folie tæpper der i dag bruges i ambulance og redningstjenesten.

Analysen er udført af Eva Hede Olsen og Pernille Guldbæk Christensen, der har set på komplikationer ved hypotermi, behandling, blodtransfusion, tider og forholdet mellem isoleringseffekt. Der ud over, kommer selvfølgelig fordelen for patientens komfort, behandling og ikke mindst kvalitetssikring af patienten.

Konklusion: ifølge denne analyse kan det konkluderes, at implementering af Thorax Thermal Blanket er omkostningseffektivt, eftersom en sådan implementering vil medføre en besparelse.

Thorax Thermal Blanket indføres som fremtidig materiel i Region Nordjylland Præhospital- og beredskabsenheder.
Paramediciner og læger har fået instruks i brugen af Thorax Thermal Blanket til behandling af følgende patientgrupper:

  1. Fastklemte patienter, hvor frigøring vurderes at vare mere end 15 minutter
  2. Patienter, der vurderes at have moderat eller svær hypotermi
  3. Drukneulykker, hvor patienten har været udsat for nedkøling i/under vand
  4. Brandsårspatienter, med større livstruende brandsårsområder

Ligeledes bliver der nu undervist i brugen af Thorax Thermal Blanket på Redderuddannelsen i Esbjerg EUC-Vest. Rescue Center Denmark.
Samt inden for søsikkerhed på Fiskeriskolen i Thyborøn EUC-Nordvest.

Therm Aid 2022